Αυτή η δραστηριότητα, μέσα από τις πληροφορίες που παρέχει και τη συζήτηση στην οποία ωθεί, διερευνά ζητήματα όπως τα δικαιώματα των ποινικών εγκληματιών, η θανατική ποινή και η προστασία της κοινωνίας από τους εγκληματίες. Σχετιζόμενα δικαιώματα: το δικαίωμα στη ζωή, το δικαίωμα να μην υφίσταται κανείς και καμιά σκληρή, απάνθρωπη ή ταπεινωτική μεταχείριση. Η δραστηριότητα επιδιώκει να συμβάλει ώστε οι μαθητές και οι μαθήτριες να εξετάσουν τις προκαταλήψεις τους για τους ποινικούς κρατούμενους και να θίξει τον αντίκτυπο της ύπαρξης της θανατικής ποινής, καθώς και να βοηθήσει ώστε να αναπτυχθούν δεξιότητες ακρόασης και «ερμηνείας» των παρεχόμενων πληροφοριών.

Κατεβάστε τη δραστηριότητα εδώ.

Πηγή: Συμβούλιο της Ευρώπης, Compass. Ένα εγχειρίδιο εκπαίδευσης στα ανθρώπινα δικαιώματα για νέους/νέες, Θεσσαλονίκη 2010 (προσβάσιμη εδώ).

Σχολιάστε