Παιδαγωγικό εργαστήριο για τη διαδικασία της οστρακοφορίας στην αρχαία Αθήνα. Οι μαθητές και οι μαθήτριες καλούνται να μεταφερθούν νοερά στη θέση ενός Αθηναίου πολίτη που ψηφίζει στην οστρακοφορία του 483/2 π.Χ., επιλέγοντας (με αιτιολόγηση) έναν από τους δύο υποψήφιους για οστρακισμό πολιτικούς (Θεμιστοκλή ή Αριστείδη). Δεδομένου ότι στην οστρακοφορία η ψηφοφορία ήταν μυστική, οι μαθητές-ρόλοι επιχειρηματολογούν σε μια τυχαία συνάντηση στην αγορά πριν από την ημέρα της ψηφοφορίας. Στο τέλος ανακοινώνεται στην τάξη τι πραγματικά συνέβη και τι απόφαση έλαβε το σώμα των Αθηναίων πολιτών, παρουσιάζεται δηλαδή το αποτέλεσμα της οστρακοφορίας μέσα από γραπτή ιστορική πηγή ή από ντοκιμαντέρ-βίντεο, ώστε να συγκριθεί με τις απαντήσεις των μαθητών και των μαθητριών και να ακολουθήσει συζήτηση στην τάξη.

Κατεβάστε τον οδηγό του εργαστηρίου εδώ.

Κατεβάστε τον φάκελο του/της εκπαιδευτικού με κείμενα προσανατολισμού και χρήσιμες διαδικτυακές συνδέσεις εδώ.

Κατεβάστε το «Παράρτημα Α» του εργαστηρίου εδώ.

Κατεβάστε το «Παράρτημα Β» του εργαστηρίου εδώ.

Κατεβάστε το «Παράρτημα Γ» του εργαστηρίου εδώ.

Κατεβάστε το «Παράρτημα Δ» του εργαστηρίου εδώ.

Πηγή: Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων, πρόγραμμα «Δημοκρατία και εκπαίδευση», εκπαιδευτικό υλικό «Αθηναϊκή δημοκρατία: Πολιτειακοί θεσμοί» (προσβάσιμη εδώ).

Σχολιάστε