Εκπαιδευτική δραστηριότητα που διενεργείται σε μικρές ομάδες, οι οποίες καλούνται να γράψουν ή να ζωγραφίσουν οτιδήποτε θεωρούν ότι σχετίζεται με τη βία στις σχέσεις. Με την παρουσίαση και τη συζήτηση των αποτελεσμάτων, οι μαθητές και οι μαθήτριες διερευνούν τι σημαίνει βία μεταξύ ερωτικών συντρόφων (ΒΕΣ), διατυπώσουν έναν ορισμό της ΒΕΣ και προσδιορίζουν τα είδη συμπεριφορών κακοποίησης τις διάφορες μορφές με τις οποίες εμφανίζεται αυτή η μορφή βίας.

Αυτή η δραστηριότητα στοχεύει

  • Στη διερεύνηση των σχετικών γνώσεων και τη διατύπωση του ορισμού της ΒΕΣ
  • Στον προσδιορισμό των διαφορετικών ειδών συμπεριφορών κακοποίησης που συνιστούν ΒΕΣ
  • Στον προσδιορισμό των διαφόρων μορφών ΒΕΣ

Μπορείτε να βρείτε αυτή τη δραστηριότητα εδώ.

Για τη δραστηριότητα μπορείτε να συμβουλευτείτε το ενημερωτικό φυλλάδιο που θα βρείτε εδώ.

Ολόκληρο το εγχειρίδιο μπορείτε να βρείτε εδώ.

Πηγή: Τσιριγώτη, Α., Πετρουλάκη, Κ., & Ντιναπόγιας, Α., Ελληνική Έκδοση GEAR against IPV. Τεύχος ΙΙΙ: Εγχειρίδιο εκπαιδευτικού, Ευρωπαϊκό Δίκτυο Κατά της Βίας, Αθήνα 2011 

Σχολιάστε