Οι συμμετέχοντες και οι συμμετέχουσες μελετούν τα δικαιώματα που αναγράφονται στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και μαθαίνουν πως οι νεαροί Ρομά υφίστανται συχνά παραβιάσεις τους. Επιδιωκόμενα αποτελέσματα: να διερευνήσουμε πώς τα θύματα της ρητορικής μίσους συχνά στερούνται και πολλά άλλα ανθρώπινα δικαιώματα, να ευαισθητοποιηθούμε για τα δικαιώματα των Ρομά και τις παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων που συχνά βιώνουν, να συσχετίσουμε τα δικαιώματα που περιέχει η Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου με πραγματικά παραδείγματα καταχρηστικής συμπεριφοράς.

Κατεβάστε τη δραστηριότητα εδώ.

Πηγή: Συμβούλιο της Ευρώπης, Σύνδεσμοι. Ένα εγχειρίδιο για την καταπολέμηση της ρητορικής μίσους στο διαδίκτυο μέσα από την εκπαίδευση στα ανθρώπινα δικαιώματα, Αθήνα 2015 (προσβάσιμη εδώ).

Σχολιάστε