Δραστηριότητα-παιχνίδι για τις προκαταλήψεις και τα στερεότυπα. Οι μαθητές και οι μαθήτριες καλούνται να επιλέξουν τρεις ανθρώπους με τους οποίους θα προτιμούσαν να ταξιδέψουν μαζί και τρεις με τους οποίους δεν θα ήθελαν, από μία λίστα επιβατών σε τρένο. Στη συνέχεια συζητούν τις επιλογές τους με την υπόλοιπη τάξη. Γιατί επέλεξαν αυτά τα άτομα; Από πού πηγάζουν οι εικόνες που έχουν για αυτά; Τα στερεότυπα είναι γενικεύσεις και απλουστεύσεις στις οποίες καταφεύγουμε για να κατανοήσουμε τον πολύπλοκο κόσμο. Αν οδηγούν σε προκαταλήψεις είναι ιδιαίτερα επικίνδυνα καθώς σπέρνουν το σπόρο της εχθρότητας στην κοινωνία.

Η δραστηριότητα προσαρμόζεται ανάλογα με την ηλικιακή ομάδα και το κοινωνικό υπόβαθρο της τάξης.

Κατεβάστε τη δραστηριότητα εδώ.

Ολόκληρο το εγχειρίδιο μπορείτε να το βρείτε εδώ.

Πηγή: Rolf Gollob και Peter Krapf, Διδάσκουμε τη Δημοκρατία. Μία συλλογή από μοντέλα σχετικά με τη δημοκρατική ιδιότητα του πολίτη και τα ανθρώπινα δικαιώματα, βιβλίο IV, μτφρ. Αγγελική Αρώνη, επιμέλεια ελληνικής έκδοσης Κατερίνα Τούρα, Εκδόσεις Συμβουλίου της Ευρώπης, Στρασβούργο 2008

Σχολιάστε