Διαγωνισμός γνώσεων, σύντομος και αρκετά προκλητικός ώστε να έχει ενδιαφέρον από μόνος του αλλά και να αποτελεί βάση για μια καλή ομαδική συζήτηση. Σχετιζόμενα δικαιώματα: ισότητα στην αξιοπρέπεια, πρόσβαση στα δικαιώματα και στις ελευθερίες χωρίς διάκριση οποιουδήποτε είδους (π.χ. φυλής, χρώματος, θρησκείας κ.λπ.), το δικαίωμα σε μια εθνικότητα. Στόχος της δραστηριότητας είναι να εξεταστεί η καθολικότητα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, να ενημερωθούν οι μαθητές και οι μαθήτριες για τον εθνοκεντρισμό και την προκατάληψη που ενδεχομένως φέρουν τόσο οι ίδιοι όσο και οι άλλοι, να αναπτυχθεί η δυνατότητα ανάγνωσης πληροφοριών με κριτική και ανεξάρτητη ματιά.

 

Κατεβάστε τη δραστηριότητα εδώ.

Πηγή: Συμβούλιο της Ευρώπης, Compass. Ένα εγχειρίδιο για την εκπαίδευση στα ανθρώπινα δικαιώματα για νέους/νέες, Αθήνα 2010 (προσβάσιμη εδώ).

Σχολιάστε