Σε αυτό το συνοπτικό κείμενο για την/τον εκπαιδευτικό η οικογένεια αναγνωρίζεται ως η φυσική και θεμελιώδης μονάδα της κοινωνίας, που δικαιούται προστασία από την κοινωνία και το κράτος. Εδω παρουσιάζονται οι διάφορες μορφές οικογένειας που απαντούν σήμερα στην Ευρώπη πέραν της πυρηνικής οικογένειας και οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι οικογένειες στην Ευρώπη. Δίνονται χρήσιμες συμβουλές και απαραίτητες κατευθύνσεις για εκπαιδευτικούς που δουλεύουν με παιδιά σε οικογενειακά θέματα αλλά και σε ζητήματα στερεοτύπων.

Πηγή: Συμβούλιο της Ευρώπης, Μικρή πυξίδα. Compasito. Εγχειρίδιο εκπαίδευσης στα ανθρώπινα δικαιώματα για παιδιά, Λευκωσία 2012 (προσβάσιμη εδώ).

Κατεβάστε το κείμενο

Σχολιάστε