Οι συμμετέχοντες και οι συμμετέχουσες δουλεύουν σε μικρές ομάδες για να αναλύσουν ένα δημοσίευμα στα νέα, με επίκεντρο την απεικόνιση των μεταναστών, των μεταναστριών και της μετανάστευσης. Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται σε κολάζ. Στόχοι: να εξετάσουμε τον τρόπο με τον οποίο απεικονίζονται οι μετανάστες και οι μετανάστριες στον τύπο και να συζητήσουμε πώς μπορεί αυτός να επηρεάζει τη στάση της κοινωνίας απέναντί τους, να εντοπίσουμε λιγότερο οφθαλμοφανείς μορφές ρατσισμού όπως είναι τα «κρυμμένα» μηνύματα, η επιλεκτική πληροφόρηση ή χρήση εικόνων και το πώς αυτές τροφοδοτούν τη ρητορική μίσους, να συζητηθούν/αναζητηθούν «θετικές» ιστορίες γύρω από μετανάστες, τις μετανάστριες και τη μετανάστευση.

Κατεβάστε τη δραστηριότητα εδώ.

Πηγή: Συμβούλιο της Ευρώπης, Σύνδεσμοι. Ένα εγχειρίδιο για την καταπολέμηση της ρητορικής μίσους στο διαδίκτυο μέσα από την εκπαίδευση στα ανθρώπινα δικαιώματα, Αθήνα 2015 (προσβάσιμη εδώ).

Σχολιάστε