Μία δραστηριότητα για να σκεφτούν και να προβληματιστούν οι μαθητές και οι μαθήτριες πάνω στο ζήτημα των προνομίων και της ισχύος που προκύπτει από την κατοχή ή την απουσία τους. Σε δύο στήλες σημειώνουμε τις απόψεις τους για το ποιες προνομιούχες ομάδες ανθρώπων μπορούν να σκεφτούν στην κοινωνία και ποιες δεν έχουν καθόλου προνόμια. Ακολουθεί συζήτηση.

Δραστηριότητα που βοηθά τους μαθητές και τις μαθήτριες να συζητήσουν για την ισχύ και την καταπίεση στην κοινωνία, να διερευνήσουν τις ομάδες που έχουν ισχύ, να αναγνωρίσουν τους παράγοντες που τη νομιμοποιούν και να αναζητήσουν τρόπους αντίστασης.

Μπορείτε να κατεβάσετε τη δραστηριότητα εδώ.

Πηγή: Τσιριγώτη, Α., Πετρουλάκη, Κ., & Ντιναπόγιας, Α.,  Ελληνική Έκδοση GEAR against IPV. Τεύχος ΙΙΙ: Εγχειρίδιο εκπαιδευτικού, Ευρωπαϊκό Δίκτυο Κατά της Βίας, Αθήνα 2011

Ολόκληρο το εγχειρίδιο μπορείτε να το κατεβάσετε εδώ.

Σχολιάστε