Τα μέλη της ομάδας συζητούν αυθόρμητα για τις συνδέσεις που υπάρχουν μεταξύ των τροφών και δημιουργούν έναν παγκόσμιο ιστό τροφής. Οι μαθητές και οι μαθήτριες διερευνούν την αλληλεξάρτηση ζώντων και μη ζώντων οργανισμών καθώς και την αναπόφευκτη επίδραση της ανθρώπινης δραστηριότητας στο περιβάλλον και τις συνέπειές της. Σχετιζόμενα δικαιώματα: το δικαίωμα στην ιδιοκτησία, το δικαίωμα σε ένα υγιεινό περιβάλλον, το δικαίωμα στην ανάπτυξη. Στόχος της δραστηριότητας είναι να συμβάλει ώστε οι μαθητές και οι μαθήτριες να εκτιμήσουν τις επιπτώσεις της ανθρώπινης δραστηριότητας στα οικοσυστήματα και να αναπτύξουν σεβασμό για την αξία της ζωής.

Κατεβάστε τη δραστηριότητα εδώ.

Πηγή: Συμβούλιο της Ευρώπης, Compass. Ένα εγχειρίδιο εκπαίδευσης στα ανθρώπινα δικαιώματα για νέους/νέες, Θεσσαλονίκη 2010 (προσβάσιμη εδώ).

Σχολιάστε