Σύντομος ορισμός της ρητορικής μίσους, πληροφορίες για την εκστρατεία κατά της ρητορικής μίσους των νέων του Συμβουλίου της Ευρώπης. Στο κείμενο παρατίθενται ιστότοποι και παραδείγματα – τρόποι δράσης της ομάδας κατά της ρητορικής μίσους μέσα από την εκπαίδευση στα ανθρώπινα δικαιώματα. Η ομάδα μπορεί να επισκεφτεί τους προτεινόμενους ιστότοπους, να ενημερωθεί σχετικά με τις δράσεις και να εντάξει δικές τις πρωτοβουλίες-δράσεις (π.χ. δημιουργία βίντεο, γνωριμία με τον εθνικό συντονιστή της εκστρατείας, εγγραφή στο σχετικό παρατηρητήριο κ.λπ.). Εισαγωγή και συνεκτικός σύνδεσμος για κάθε δραστηριότητα από το σχετικό εγχειρίδιο. Δίνει στους μαθητές και τις μαθήτριες τις απαραίτητες πληροφορίες για αυτοοργάνωση, συντονισμό και ανάληψη δράσης.

Πηγή: Συμβούλιο της Ευρώπης, Σύνδεσμοι. Ένα εγχειρίδιο για την καταπολέμηση της ρητορικής μίσους στο διαδίκτυο μέσα από την εκπαίδευση στα ανθρώπινα δικαιώματα, Αθήνα 2015 (προσβάσιμη εδώ).

 

Κατεβάστε το κείμενο

Σχολιάστε