Η κοινότητα διερευνά ζητήματα σχετικά με τις εκλογές και την πολιτική συμμετοχή. Σχετιζόμενα δικαιώματα: το δικαίωμα συμμετοχής στη διακυβέρνηση της χώρας, το δικαίωμα συμμετοχής σε δημοκρατικές εκλογές, το δικαίωμα στην ελευθερία της έκφρασης. Η δραστηριότητα επιδιώκει να εξεταστούν οι λόγοι για τους οποίους αξίζει να συμμετέχει κανείς στις εκλογές, να αναπτυχθούν οι δεξιότητες αναζήτησης και κριτικής ανάλυσης πληροφοριών και να εκτιμηθεί η προσωπική συμβολή κάθε πολίτη.

Κατεβάστε τη δραστηριότητα εδώ.

Πηγή: Συμβούλιο της Ευρώπης, Compass. Ένα εγχειρίδιο εκπαίδευσης στα ανθρώπινα δικαιώματα για νέους/νέες, Θεσσαλονίκη 2010 (προσβάσιμη εδώ).

Σχολιάστε