Στη δραστηριότητα αυτή προτείνεται οι μαθητές και οι μαθήτριες να κάνουν μία έρευνα στην κοινότητα τους σχετικά με τις ευθύνες του πολίτη. Συζητούν για τα ευρήματά τους, για τον ρόλο και τις ευθύνες του πολίτη στην τάξη, καθώς και για τον ρόλο του μαθητικού συμβουλίου. Συμπληρώνουν ερωτηματολόγιο σχετικά με το ιδανικό σχολικό συμβούλιο και χωρίζονται σε ομάδες για να δημιουργήσουν το καταστατικό ενός ιδανικού μαθητικού συμβουλίου. Τέλος, παρουσιάζουν το αποτέλεσμα στην ολομέλεια και συζητούν τα επίμαχα θέματα για τον καταμερισμό της εξουσίας στη σχολική κοινότητα, για την λήψη αποφάσεων και τη δημοκρατία στο σχολείο.

Κύριος στόχος αυτής της εκπαιδευτικής δραστηριότητας είναι να μπορούν οι μαθητές να ορίζουν τα κριτήρια για τον σωστό συντονισμό των σχολείων και για τον ρόλο των μαθητών σε αυτή τη διαδικασία.

Αυτή τη δραστηριότητα μπορείτε να τη βρείτε εδώ.

Ολόκληρο το εγχειρίδιο μπορείτε να το κατεβάσετε εδώ.

Πηγή: Μαρία Νομικού, Φαίη Ορφανίδου, Νάσια Χολέβα (επιλογή ύλης, μετάφραση και προσαρμογή), Δραστηριότητες βιωματικής μάθησης στα ανθρώπινα δικαιώματα και τα δικαιώματα των προσφύγων, Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, Νοέμβριος 2014

 

Σχολιάστε