Οι μαθητές και οι μαθήτριες χωρίζονται σε μικρές ομάδες, παίζουν ένα παιχνίδι ρόλων, συζητούν και επιχειρούν να καταλήξουν σε ομοφωνία σχετικά με τη βιώσιμη χρήση των θαλάσσιων πόρων και τα δικαιώματα των αυτόχθονων λαών στον πολιτισμό και στην ανάπτυξη. Σχετιζόμενα δικαιώματα: το δικαίωμα συμμετοχής στην πολιτισμική ζωή, το δικαίωμα των λαών να χρησιμοποιούν ελεύθερα τον φυσικό πλούτο τους, το δικαίωμα στην ανάπτυξη και στη χρήση των φυσικών πόρων. Η δραστηριότητα επιχειρεί να διερευνήσει τις συγκρούσεις που ανακύπτουν μεταξύ του δικαιώματος στην ανάπτυξη και την πολιτισμική ζωή και στην προστασία του περιβάλλοντος αλλά και να αναπτύξει διαπολιτισμικές δεξιότητες δίνοντας μια εικόνα των υφιστάμενων σχετικών προκαταλήψεων.

Κατεβάστε τη δραστηριότητα εδώ.

Πηγή: Συμβούλιο της Ευρώπης, Compass. Ένα εγχειρίδιο εκπαίδευσης στα ανθρώπινα δικαιώματα για νέους/νέες, Θεσσαλονίκη 2010 (προσβάσιμη εδώ).

Σχολιάστε