Συμφωνούμε με όλη την ομάδα έναν δεδομένο τρόπο περπατήματος στον χώρο (ρυθμός, στυλ, κ.λπ.). Καθώς όλη η ομάδα κινείται ομοιόμορφα κάποια άτομα κινούνται ενδιάμεσα με ελεύθερο και διαφορετικό τρόπο. Συζητάμε για αυτή την εμπειρία συνδέοντάς τη με καταστάσεις από τη ζωή. Μετά, σε δυάδες, οι μαθητές και οι μαθήτριες καλούνται να μαντέψουν κάποια πράγματα για έναν από τους συμμαθητές τους που γνωρίζουν ελάχιστα. Καλούνται επίσης να σκεφτούν κατάλληλους ανθρώπους μέσα από την ομάδα για συγκεκριμένα πράγματα, όπως π.χ. ποιος να παρηγορήσει ποιον. Ακολουθεί συζήτηση στην ολομέλεια.

Στόχοι:

  • Να κατανοήσουν οι μαθητές ότι η πρώτη εντύπωση μπορεί να είναι παραπλανητική.
  • Να εντοπίσουν τις παγίδες που κρύβουν τα στερεότυπα.
  • Να εντοπίσουν καθημερινές καταστάσεις στις οποίες λειτουργούν με στερεοτυπικό τρόπο και να διερευνήσουν πώς αυτά επηρεάζουν τη συμπεριφορά τους.

Αυτή τη δραστηριότητα μπορείτε να τη βρείτε εδώ.

Ολόκληρο το εγχειρίδιο μπορείτε να το κατεβάσετε εδώ.

Πηγή: Μαρία Νομικού, Φαίη Ορφανίδου, Νάσια Χολέβα (επιλογή ύλης, μετάφραση και προσαρμογή), Δραστηριότητες βιωματικής μάθησης στα ανθρώπινα δικαιώματα και τα δικαιώματα των προσφύγων, Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, Νοέμβριος 2014

Σχολιάστε