Το κείμενο εξηγεί το φαινόμενο του κυβερνοεκφοβισμού, δηλαδή του εκφοβισμού με ηλεκτρονικά μέσα. Παρατίθενται πληροφορίες για το πώς είναι πιθανό να συμβεί, ποια είναι η έκτασή του και ποια ανθρώπινα δικαιώματα καταπατούνται σε περιπτώσεις κυβερνοεκφοβισμού. Περιέχονται τρόποι προστασίας και αντίδρασης στο φαινόμενο, ιστότοποι οπού μπορούν οι νέοι και οι νέες να καταγγείλουν περιστατικά και να ζητήσουν βοήθεια. Εξηγείται η σχέση κυβερνοεκφοβισμού και ρητορικής μίσους και δίνονται κατευθύνσεις για την ασφαλή πλοήγηση στο διαδίκτυο τόσο για μαθητές και τις μαθήτριες όσο και για τους/τις εκπαιδευτικούς.

Πηγή: Συμβούλιο της Ευρώπης, Σύνδεσμοι. Ένα εγχειρίδιο για την καταπολέμηση της ρητορικής μίσους στο διαδίκτυο μέσα από την εκπαίδευση στα ανθρώπινα δικαιώματα, Αθήνα 2015 (προσβάσιμη εδώ).

Κατεβάστε το κείμενο

Σχολιάστε