Οι μαθητές και οι μαθήτριες σχεδιάζουν και κατασκευάζουν μακέτες κτιρίων προκειμένου να διερευνήσουν τις δυνάμεις που οδηγούν στην ανάπτυξη, το πώς η τοπική ανάπτυξη ικανοποιεί ή όχι τις ανάγκες των ανθρώπων της τοπικής κοινωνίας και το πώς λαμβάνονται οι αποφάσεις για την τοπική ανάπτυξη. Σχετιζόμενα δικαιώματα: το δικαίωμα συμμετοχής στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων, το δικαίωμα συμμετοχής στην πολιτισμική ζωή της κοινότητας, το δικαίωμα στην ανάπαυση και στην ψυχαγωγία. Η δραστηριότητα επιχειρεί να καταστήσει κατανοητό ότι οι συνέπειες της ανάπτυξης μπορούν να ελεγχθούν, να αναπτύξει τις δεξιότητες που είναι απαραίτητες για τη συμμετοχή στις δημοκρατικές διαδικασίες σε τοπικό επίπεδο και να προωθήσει τη δημιουργικότητα, τις δεξιότητες ομαδικής εργασίας, τη συνεργασία και τον σεβασμό προς τους άλλους.

Κατεβάστε τη δραστηριότητα εδώ.

Πηγή: Συμβούλιο της Ευρώπης, Compass. Ένα εγχειρίδιο εκπαίδευσης στα ανθρώπινα δικαιώματα για νέους/νέες, Θεσσαλονίκη 2010 (προσβάσιμη εδώ).
 • Θεματική Ενότητα
 • Τάξη
  Γ' - Ε' δημοτικού | ΣΤ' δημοτικού - Β' Γυμνασίου | Γ' γυμνασίου - Γ' Λυκείου
 • Τύπος Αρχείου
  Δραστηριότητα
 • Χρονική Διάρκεια
  180 λεπτά
 • Διδακτική Μέθοδος
  Μελέτη τοπικής κοινότητας-ιστορίας, σχεδιασμός αναπτυξιακού προγράμματος, ομαδοσυνεργατική μάθηση
 • Αναλυτικό Πρόγραμμα
  Αγωγή του Πολίτη, Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή (Γυμν.), Πολιτική Παιδεία (Λύκ.), Κοινωνιολογία (Γ΄ Λυκ.), Πολιτισμός και Δραστηριότητες Τέχνης (πρότζεκτ)
 • Tags

Σχολιάστε