Εκπαιδευτικό  σενάριο που διερευνά τις λιγότερο γνωστές πτυχές της δύσκολης καθημερινότητας που υπήρχε ήδη πριν από την έναρξη του πολέμου και κατά τη διάρκεια αυτής. Οι επιμέρους θεματικές ενότητες αναφέρονται στην προετοιμασία στις πόλεις κατά την έναρξη του πολέμου, στην οργάνωση του πληθυσμού για την αντιμετώπιση της επισιτιστικής κρίσης και στη συμβολή των αρχαιολόγων και των τεχνιτών στη διάσωση του υλικού πολιτισμού.

 

Κατεβάστε το εκπαιδευτικό σενάριο εδώ.

Πηγή: Εκπαιδευτικό υλικό από την έκθεση αρχειακού υλικού με τίτλο «Αθήνα 1940-1944: Η πόλη και οι άνθρωποί της. Πόλεμος, Κατοχή, Αντίσταση, Απελευθέρωση» (για περισσότερες λεπτομέρεις βλ. εδώ και εδώ).

Σχολιάστε