Διδακτικό σενάριο που εστιάζει στις αθέατες όψεις της ιστορίας της περιόδου 1940-1944, όπως η καθημερινή ζωή των οικογενειών, η συμμετοχή των αδύναμων κοινωνικά ομάδων στην Αντίσταση, η παρουσία των ανθρώπων του πολιτισμού στην Κατοχή και οι τρόποι αντίστασης, το δομημένο ανθρωπογενές περιβάλλον και οι χρήσεις του εκείνη την περίοδο (π.χ. πλατείες, δρόμοι, κτίρια – μάρτυρες ιστορικών γεγονότων κ.λπ.). Αξιοποιώντας πρωτογενές και δευτερογενές ιστορικό υλικό, ψηφιοποιημένες συλλογές και  μαρτυρίες, οι μαθητές και οι μαθήτριες διερευνούν πτυχές της καθημερινής ζωής. Με βάση την ομαδοσυνεργατική μέθοδο, τα παιδιά χωρισμένα σε ομάδες αναλαμβάνουν να φέρουν εις πέρας μια συγκεκριμένη αποστολή: γίνονται συγκοινωνιολόγοι, καλλιτέχνες, ιστορικοί, δημοσιογράφοι και του εικαστικοί-ζωγράφοι.

 

Κατεβάστε το εκπαιδευτικό σενάριο εδώ.

Πηγή: Εκπαιδευτικό υλικό από την έκθεση αρχειακού υλικού με τίτλο «Αθήνα 1940-1944: Η πόλη και οι άνθρωποί της. Πόλεμος, Κατοχή, Αντίσταση, Απελευθέρωση» (για περισσότερες λεπτομέρεις βλ. εδώ και εδώ).

Σχολιάστε