Οι συμμετέχοντες και οι συμμετέχουσες εξετάζουν παραδείγματα ρητορικής μίσους και συζητούν για τις πιθανές συνέπειές της σε μεμονωμένα άτομα και στην κοινωνία. Μέσα από τη δραστηριότητα επιδιώκεται: να κατανοήσουμε τις διαφορετικές μορφές της ρητορικής μίσους στο διαδίκτυο και τις συνέπειές της σε θύματα και κοινωνία και να εξερευνήσουμε διαφορετικούς τρόπους απόκρισης στη ρητορική μίσους στο διαδίκτυο. Η δραστηριότητα μπορεί να προσαρμοστεί για να ερευνήσει τη ρητορική μίσους και εκτός διαδικτύου, βρίσκοντας παράδειγματα στον τύπο, σε δηλώσεις πολιτικών προσώπων, θεσμών κ.ά.

 

Κατεβάστε τη δραστηριότητα εδώ.

Πηγή: Συμβούλιο της Ευρώπης, Σύνδεσμοι. Ένα εγχειρίδιο για την καταπολέμηση της ρητορικής μίσους στο διαδίκτυο μέσα από την εκπαίδευση στα ανθρώπινα δικαιώματα, Αθήνα 2015 (προσβάσιμη εδώ).

Σχολιάστε