Οι μαθητές και οι μαθήτριες αναζητούν τι μπορούν να κάνουν για να πάρουν θέση ενάντια στην έμφυλη βία στο πλαίσιο του σχολικού περιβάλλοντος καθώς και ποιες αντίστοιχες δράσεις μπορεί να αναλάβει το σύνολο τις εκπαιδευτικής κοινότητας (π.χ. εκπαιδευτικοί) για να προστατέψουν τους μαθητές και τις μαθήτριες.

Κατεβάστε τη δραστηριότητα εδώ.

Πηγή: Α. Πάνα /  Σ. Λέστα, Youth4Youth. Εκπαιδευτικό εγχειρίδιο για ενδυνάμωση των νέων για την πρόληψη της έμφυλης βίας μέσω αλληλοδιδακτικής προσέγγισης, Μεσογειακό Ινστιτούτο Μελετών Κοινωνικού Φύλου, Λευκωσία 2012 (προσβάσιμη εδώ).

Σχολιάστε