Η παιδική εργασία προσπορίζει απαραίτητο εισόδημα σε οικογένειες και κοινότητες. Αν λείψει, τα παιδιά είναι εκείνα που θα υποφέρουν πιο πολύ.

Ισχύει κάτι τέτοιο;

Οι μαθητές και οι μαθήτριες συζητούν σε μικρές ομάδες προκειμένου να διερευνήσουν ζητήματα όπως η παιδική εργασία, οι αιτίες της παιδικής εργασίας και ο τρόπος εξάλειψής τους. Σχετιζόμενα δικαιώματα: το δικαίωμα στην προστασία από επιβλαβείς μορφές εργασίας και από την εκμετάλλευση, το δικαίωμα στην εκπαίδευση, το δικαίωμα στο παιχνίδι και την ψυχαγωγία. Στόχος της δραστηριότητας είναι να αυξήσει τη γνώση για την πραγματικότητα της παιδικής εργασίας και να βοηθήσει στην ανάπτυξη της κριτικής σκέψης σχετικά με την πολυπλοκότητα του προβλήματος.

Κατεβάστε τη δραστηριότητα εδώ.

Πηγή: Συμβούλιο της Ευρώπης, Compass. Ένα εγχειρίδιο εκπαίδευσης στα ανθρώπινα δικαιώματα για νέους/νέες, Θεσσαλονίκη 2010 (προσβάσιμη εδώ).

Σχολιάστε