Οι εκπαιδευτικοί πρέπει να αναγνωρίζουν τα δικά τους στερεότυπα σχετικά με τα φύλα και να προβληματίζονται για το αν οι διδακτικές τους μεθόδοι, η γλώσσα και η αλληλεπίδρασή τους με τα αγόρια και τα κορίτσια αντικατοπτρίζουν την ισότητα μεταξύ των φύλων. Στο περιεκτικό αυτό κείμενο αναλύεται η έννοια της ισότητας των φύλων, η έννοια του βιολογικού και του κοινωνικού φύλου και το πώς αυτά σχετίζονται με τα αντίστοιχα στερεότυπα. Διαπιστώνεται και εντοπίζεται η έλλειψη ισότητας μεταξύ των φύλων παρά τα σημαντικά βήματα που έχουν γίνει σε αυτή την κατεύθυνση, τα στερεότυπα φύλου και η βία με βάση το φύλο. Συζητιέται η εκπαίδευση για θέματα φύλου και τα σχετικά εργαλεία δικαιωμάτων.

Πηγή: Συμβούλιο της Ευρώπης, Μικρή πυξίδα. Compasito. Εγχειρίδιο εκπαίδευσης στα ανθρώπινα δικαιώματα για παιδιά, Λευκωσία 2012 (προσβάσιμη εδώ).

Κατεβάστε το κείμενο

Σχολιάστε