«Η υγεία είναι ένα οικονομικό και ένα επίσης πολιτικό θέμα»: Το περιεκτικό αυτό κείμενο εξετάζει την υγεία ως θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα. Θέτει ερωτήματα όπως ο ρόλος των διακρίσεων ή της φτώχειας στο θέμα της υγείας. Εξετάζει τα ζητήματα υγείας που προκύπτουν για τα παιδιά της Ευρώπης σήμερα. Αναφέρεται στην εκπαίδευση για θέματα υγείας και στα σχετικά εργαλεία δικαιωμάτων. Βασική πληροφόρηση απαραίτητη για τον/την εκπαιδευτικό, χρήσιμη για την εισαγωγή αντίστοιχων δραστηριοτήτων ή συζητήσεων στην τάξη.

 

Πηγή: Συμβούλιο της Ευρώπης, Μικρή πυξίδα. Compasito. Εγχειρίδιο εκπαίδευσης στα ανθρώπινα δικαιώματα για παιδιά, Λευκωσία 2012 (προσβάσιμη εδώ).

Κατεβάστε το κείμενο

 • Θεματική Ενότητα
 • Τάξη
  Νηπιαγωγείο - Β' δημοτικού | Γ' - Ε' δημοτικού | ΣΤ' δημοτικού - Β' Γυμνασίου | Γ' γυμνασίου - Γ' Λυκείου
 • Τύπος Αρχείου
  Κείμενο
 • Χρονική Διάρκεια
 • Διδακτική Μέθοδος
  Κείμενο
 • Αναλυτικό Πρόγραμμα
  Μελέτη Περιβάλλοντος, Αγωγή του Πολίτη, Ευέλικτη ζώνη, Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή (Γυμν.), Πολιτική Παιδεία (Λυκ.), Κοινωνιολογία (Γ' Λυκ.), Βιωματικές Δράσεις-Συνθετικές Δημιουργικές Εργασίες - Project
 • Tags

Σχολιάστε