Εικόνες ντοκιμαντέρ από τις διαδηλώσεις στη Βολιβία το 2000 και μια ιστορία με κινούμενα σχέδια (εδώ) που παρουσιάζει τη «Μητέρα Γη» ως υλικό έμπνευσης για τη διαμάχη που ξέσπασε σχετικά με ποικίλες στάσεις απέναντι στη φύση και με τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι εσκεμμένα προκαλούν βίαιες μεταλλαγές στο οικοσύστημα.

Η συζήτηση σχετικά με το νερό ως ζωντανό μέρος του πλανήτη και ως προϋπόθεση της ζωής, αλλά και ως αγαθό, απεικονίζεται στον λεγόμενο «πόλεμο του νερού», που έλαβε χώρα στη Βολιβία το 2000.

Για να κατεβάσετε τη συγκεκριμένη δραστηριότητα πατήστε εδώ.

Ολόκληρο το εγχειρίδιο μπορείτε να το κατεβάσετε εδώ.

Πηγή: Συλλογικό, Στο μακροσκόπιο: Εγχειρίδιο δραστηριοτήτων, Εκπαίδευση για τον Κόσμο, Faire Trade Hellas, 2012

Σχολιάστε