Κείμενο επεξήγησης όρων που αναφέρονται σε ανθρώπινα δικαιώματα, συμβάσεις και θεσμούς σχετικούς με τα ανθρώπινα δικαιώματα.

 

Πηγή: Συμβούλιο της Ευρώπης, Μικρή πυξίδα. Compasito. Εγχειρίδιο εκπαίδευσης στα ανθρώπινα δικαιώματα για παιδιά, Λευκωσία 2012 (προσβάσιμη εδώ).

Κατεβάστε το κείμενο

Σχολιάστε