Η δραστηριότητα αφορά τη διαπραγμάτευση για τα δικαιώματα και τις αρμοδιότητες μεταξύ πολιτών, κυβέρνησης, ΜΚΟ και ΜΜΕ στη δημοκρατία. Σχετιζόμενα δικαιώματα: το δικαίωμα του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι, το δικαίωμα διορισμού σε δημόσιο αξίωμα ή υπαλληλική θέση, οι ελευθερίες της ενημέρωσης και της έκφρασης, οι δεσμοί με την κοινότητα. Η δραστηριότητα επιχειρεί να αναπτύξει την κατανόηση της σύνδεσης δικαιωμάτων, ευθυνών και αρμοδιοτήτων και να προαγάγει την κατανόηση των σύνθετων σχέσεων μεταξύ των διαφορετικών τομέων σε μια δημοκρατία.

Κατεβάστε τη δραστηριότητα εδώ.

Πηγή: Συμβούλιο της Ευρώπης, Compass. Ένα εγχειρίδιο εκπαίδευσης στα ανθρώπινα δικαιώματα για νέους/νέες, Θεσσαλονίκη 2010 (προσβάσιμη εδώ).
 • Θεματική Ενότητα
 • Τάξη
  ΣΤ' δημοτικού - Β' Γυμνασίου | Γ' γυμνασίου - Γ' Λυκείου
 • Τύπος Αρχείου
  Δραστηριότητα
 • Χρονική Διάρκεια
  2 διδακτικές ώρες
 • Διδακτική Μέθοδος
  Ομαδικός σχεδιασμός χάρτη, ομαδοσυνεργατική μάθηση, συζήτηση
 • Αναλυτικό Πρόγραμμα
  Καλλιτεχνικά, Αγωγή του Πολίτη, Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή (Γυμν.), Πολιτική Παιδεία (Λύκ.), Κοινωνιολογία (Γ΄ Λυκ.), βιωματικές δράσεις - συνθετικές δημιουργικές εργασίες - πρότζεκτ
 • Tags

Σχολιάστε