Δραστηριότητα προσομοίωσης των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν οι πρόσφυγες όταν υποβάλλουν αίτηση ασύλου. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί αντίστοιχα και για τη διερεύνηση των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν οι μετανάστες/μετανάστριες κατά την όποια επαφή τους με γραφειοκρατικές διαδικασίες. Καταδεικνύει τις απογοητεύσεις και τους συναισθηματικούς παράγοντες που έχουν να αντιμετωπίσουν οι πρόσφυγες και οι μετανάστες/μετανάστριες λόγω της γλώσσας. Παράλληλα ευαισθητοποιεί ως προς τις διακρίσεις που υφίστανται από τις αρχές κατά τη συναλλαγή τους με αυτές όσο και στην καθημερινή τους ζωή εν γένει λόγω της εθνικότητάς τους.

Κατεβάστε τη δραστηριότητα εδώ.

Πηγή: Συμβούλιο της Ευρώπης, Compass. Ένα εγχειρίδιο εκπαίδευσης στα ανθρώπινα δικαιώματα για νέους/νέες, Θεσσαλονίκη 2010 (προσβάσιμη εδώ).

Σχολιάστε