Οι μαθητές και οι μαθήτριες διερευνούν και αμφισβητούν τα στερεότυπα για τα φύλα, αναγνωρίζουν τις αρνητικές τους επιπτώσεις και κατανοούν τη σχέση της έμφυλης κοινωνικοποίησης και των συνθηκών που γεννούν και αναπαράγουν τις έμφυλες διακρίσεις.

Κατεβάστε τη δραστηριότητα εδώ.

Πηγή: Α. Πάνα /  Σ. Λέστα, Youth4Youth. Εκπαιδευτικό εγχειρίδιο για ενδυνάμωση των νέων για την πρόληψη της έμφυλης βίας μέσω αλληλοδιδακτικής προσέγγισης, Μεσογειακό Ινστιτούτο Μελετών Κοινωνικού Φύλου, Λευκωσία 2012 (προσβάσιμη εδώ).

Σχολιάστε