Σε αυτή την εκπαιδευτική δραστηριότητα, οι μαθητές και οι μαθήτριες χωρίζονται σε ομάδες και ερευνούν στο τοπικό τους περιβάλλον τα ίχνη άλλων χωρών και διαφορετικών πολιτισμών. Στη συνέχεια παρουσιάζουν τα ευρήματά τους στην τάξη.

Στόχοι:

  • Να να εντοπίσουν οι μαθητές τις επιρροές και τη συνεισφορά άλλων πολιτισμών στην κοινωνία τους.
  • Να κατανοήσουν πως η σχέση μεταξύ διαφόρων πολιτισμών και η αλληλεπίδρασή τους συνεπάγεται τον περαιτέρω εμπλουτισμό τους.

 

Αυτή τη δραστηριότητα μπορείτε να τη βρείτε εδώ.

Ολόκληρο το εγχειρίδιο μπορείτε να το κατεβάσετε εδώ.

Πηγή: Μαρία Νομικού, Φαίη Ορφανίδου, Νάσια Χολέβα (επιλογή ύλης, μετάφραση και προσαρμογή), Δραστηριότητες βιωματικής μάθησης στα ανθρώπινα δικαιώματα και τα δικαιώματα των προσφύγων, Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, Νοέμβριος 2014

 

Σχολιάστε