Τρεις δραστηριότητες που εκπαιδεύουν στην ενεργητική ακρόαση, ουσιαστικό στοιχείο για την επικοινωνία και τον εποικοδομητικό διάλογο. Πρόκειται για ένα παιχνίδι με μπάλες, μία άσκηση ελλιπούς ακρόασης και μία άσκηση ενεργητικής ακρόασης που συνοδεύεται από πίνακα με τρόπους και στοιχεία αυτής της επικοινωνιακής αρετής.

Κατεβάστε τις δραστηριότητες εδώ.

Το εγχειρίδιο για την επίλυση συγκρούσεων μπορείτε να το βρείτε εδώ.

Πηγή: Διαμεσολάβηση συνομηλίκων για την επίλυση των συγκρούσεων στα σχολεία. Εγχειρίδιο για εκπαιδευτικούς και εκπαιδευτές νέων κι ενηλίκων, H.R. Edu Services, Λεμεσός, Ιούνιος 2007

 

Σχολιάστε