Στο κείμενο προτείνονται τρόποι συμμετοχής στην εκστρατεία του Συμβουλίου της Ευρώπης ενάντια στη ρητορική μίσους. Οι τρόποι αυτοί κατηγοριοποιούνται σε ενότητες δράσεων και δίνονται κατευθυντήριες γραμμές για κάθε δράση. Κείμενο απαραίτητο για κάθε ομάδα/τάξη που θέλει να δραστηριοποιηθεί σε αυτόν τον τομέα. Η δράση προσαρμόζεται στο επίπεδο κατανόησης, γνώσης, εμπλοκής κάθε ομάδας.

Πηγή: Συμβούλιο της Ευρώπης, Σύνδεσμοι. Ένα εγχειρίδιο για την καταπολέμηση της ρητορικής μίσους στο διαδίκτυο μέσα από την εκπαίδευση στα ανθρώπινα δικαιώματα, Αθήνα 2015 (προσβάσιμη εδώ).

Κατεβάστε το κείμενο

Σχολιάστε