Τα μέλη της ομάδας θα πρέπει να είναι γρήγορα και εφευρετικά καθώς έχουν στη διάθεσή τους μονάχα ένα λεπτό για να μιλήσουν για τη σχέση μεταξύ αθλητισμού και ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η δραστηριότητα επιχειρεί να ωθήσει τους μαθητές και τις μαθήτριες να μοιραστούν τις γνώσεις τους για τον αθλητισμό και για τα ζητήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, να καταστήσει κατανοητούς τους τρόπους με τους οποίους όλα τα ζητήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι αλληλένδετα και αδιαίρετα και να αναπτύξει την αυτοπεποίθηση στην έκφραση της προσωπικής άποψης.

Κατεβάστε τη δραστηριότητα εδώ.

Πηγή: Συμβούλιο της Ευρώπης, Compass. Ένα εγχειρίδιο εκπαίδευσης στα ανθρώπινα δικαιώματα για νέους/νέες, Θεσσαλονίκη 2010 (προσβάσιμη εδώ).

Σχολιάστε