Στο κείμενο εξετάζεται το δικαίωμα της ελευθερίας της έκφρασης, η σχέση της προστασίας της ελευθερίας της έκφρασης με την προστασία από τη ρητορική μίσους και οι πιθανές αντιφάσεις και εντάσεις που αναδύονται στο πεδίο αυτό. Ερευνάται η σημασία της ελευθερίας της έκφρασης σε ατομικό, κοινωνικό και πολιτικό επίπεδο και η σημασία της για τη δημοκρατία. Προσεγγίζονται τα όρια της ελευθερίας της έκφρασης σύμφωνα με τον νόμο και την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου. Επίσης, μελετάται η ελευθερία της έκφρασης στο πλαίσιο του διαδικτύου μαζί με τα νέα ζητήματα που ανακύπτουν σε αυτό το πλαίσιο. Το κείμενο είναι απαραίτητο για την/τον εκπαιδευτικό που θέλει να ασχοληθεί με ζητήματα διαδικτυακού γραμματισμού, δικαιωμάτων και ελευθερίας της έκφρασης. Αποτελεί επίσης πολύτιμη πηγή πληροφοριών για την τάξη.

Πηγή: Συμβούλιο της Ευρώπης, Σύνδεσμοι. Ένα εγχειρίδιο για την καταπολέμηση της ρητορικής μίσους στο διαδίκτυο μέσα από την εκπαίδευση στα ανθρώπινα δικαιώματα, Αθήνα 2015 (προσβάσιμη εδώ).

Κατεβάστε το κείμενο

Σχολιάστε