Ένα σύντομο και περιεκτικό κείμενο που εισάγει τις βασικές αρχές λειτουργίας του πολιτεύματος της δημοκρατίας, εξετάζει τις διαστάσεις της δημοκρατίας στη θεωρία και την πράξη, καθώς και την αναγκαιότητα ενεργών πολιτών για την ύπαρξη ουσιαστικής δημοκρατίας. Μελετά τις προκλήσεις, τις δυσκολίες και τις δυσλειτουργίες στις σύγχρονες δημοκρατίες και καταλήγει στην ανάγκη διδασκαλίας της δημοκρατίας, ενώ συνοψίζει βασικές αρχές και μεθόδους της δημοκρατικής εκπαίδευσης. Αναδεικνύει τη σύνδεση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων με τη δημοκρατία και παρέχει χρήσιμες πηγές και ιστότοπους για περαιτέρω μελέτη. Κείμενο για την προετοιμασία του/της εκπαιδευτικού ή για θέματα συζήτησης-προβληματισμού ή και γραπτών εργασιών στην τάξη.

Πηγή: Συμβούλιο της Ευρώπης, Μικρή πυξίδα. Compasito. Εγχειρίδιο εκπαίδευσης στα ανθρώπινα δικαιώματα για παιδιά, Λευκωσία 2012 (προσβάσιμη εδώ).

Κατεβάστε το κείμενο

 • Θεματική Ενότητα
 • Τάξη
  ΣΤ' δημοτικού - Β' Γυμνασίου | Γ' γυμνασίου - Γ' Λυκείου
 • Τύπος Αρχείου
  Κείμενο
 • Χρονική Διάρκεια
  1 διδακτική ώρα
 • Διδακτική Μέθοδος
  Ανάγνωση και ανάλυση κειμένου, συζήτηση
 • Αναλυτικό Πρόγραμμα
  Αγωγή του Πολίτη, Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή (Γυμν.), Πολιτική Παιδεία (Λύκ.)
 • Tags

Σχολιάστε