Σε αυτό το σύντομο κείμενο για την/τον εκπαιδευτικό παρουσιάζονται και αναλύονται τα δικαιώματα των παιδιών στην εκπαίδευση και την αναψυχή μέσα στα σύγχρονα κοινωνικοπολιτικά δεδομένα. Αναλύονται οι απαιτούμενες προϋποθέσεις ώστε να εκπληρώνεται το δικαίωμα πρόσβασης του παιδιού σε ποιοτική εκπαίδευση, οι νέες προκλήσεις της εκπαίδευσης και οι θεμιτές νέες στρατηγικές, προτεινόμενες από την UNESCO, που μπορούν να ανταποκριθούν στις προκλήσεις του 21ου αιώνα. Τεκμηριώνεται το δικαίωμα του παιδιού στην ψυχαγωγία και το παιχνίδι βάσει της ανάλυσης του ρόλου του παιχνιδιού στην ομαλή και ολοκληρωμένη ανάπτυξη του παιδιού. Γίνεται τέλος αναφορά σε διεθνείς οργανισμούς που προωθούν την εκπαίδευση και τα δικαιώματα αλλά και στο πρόγραμμα της UNESCO «Εκπαίδευση για όλους».

Πηγή: Συμβούλιο της Ευρώπης, Μικρή πυξίδα. Compasito. Εγχειρίδιο εκπαίδευσης στα ανθρώπινα δικαιώματα για παιδιά, Λευκωσία 2012 (προσβάσιμη εδώ).

Κατεβάστε το κείμενο

Σχολιάστε