Τέσσερις δραστηριότητες σχετικά με τα συναισθήματα και τον τρόπο με τον οποίο τα εκφράζουμε. Στην πρώτη (προσωπικά αντικείμενα), κάθε μέλος φέρνει ένα προσωπικό αντικείμενο που το παρουσιάζει στην ομάδα ως στοιχείο της ταυτότητας του, προάγοντας τη γνωριμία, κατανόηση, εμπιστοσύνη μέσα στην ομάδα. Στη δεύτερη (πρόσωπο συναισθημάτων) και την τρίτη (καθρέπτης συναισθημάτων), καλλιεργείται η αναγνώριση των εκφράσεων των διαφόρων συναισθημάτων. Στην τέταρτη (πλάτη-πλάτη), καλούνται να αναγνωρίσουν τα συναισθήματα των άλλων μέσα από τη στάση του σώματος τους.

Είναι όλες κατάλληλες για εισαγωγή σε πιο απαιτητικά θέματα όπως η διαχείριση θυμού και η επίλυση συγκρούσεων. Προωθούν το αίσθημα της επικοινωνίας και την ανάπτυξη επικοινωνιακών ικανοτήτων. Εντάσσονται εύκολα στη θεατρική αγωγή, καλλιτεχνικά μαθήματα, φυσική αγωγή.

Κατεβάστε τις δραστηριότητες εδώ.

Το εγχειρίδιο για την επίλυση συγκρούσεων μπορείτε να το βρείτε εδώ.

Πηγή: Διαμεσολάβηση συνομηλίκων για την επίλυση των συγκρούσεων στα σχολεία. Εγχειρίδιο για εκπαιδευτικούς και εκπαιδευτές νέων κι ενηλίκων, H.R. Edu Services, Λεμεσός, Ιούνιος 2007

 

Σχολιάστε