Το κείμενο αυτό προσεγγίζει την ειρήνη ως δικαίωμα δείχνοντας πως ο 20ός αιώνας φέρει βαριά πάνω του τη σφραγίδα της βίας και των πολέμων. Συζητάει το θέμα της ανθρώπινης ασφάλειας, το θέμα του διαπολιτισμικού και διαθρησκευτικού διαλόγου καθώς και την εκπαίδευση για θέματα ειρήνης. Παραθέτει τέλος τα σχετικά δικαιώματα μαζί με χρήσιμες πηγές για περαιτέρω πληροφόρηση. Απαραίτητα για τους/τις εκπαιδευτικούς που θέλουν να εισαγάγουν το θέμα της ειρήνης στην ομάδα.

Πηγή: Συμβούλιο της Ευρώπης, Μικρή πυξίδα. Compasito. Εγχειρίδιο εκπαίδευσης στα ανθρώπινα δικαιώματα για παιδιά, Λευκωσία 2012 (προσβάσιμη εδώ).

Κατεβάστε το κείμενο

Σχολιάστε