Χρονολογικός πίνακας με συνοπτικές περιγραφές για τα δικτατορικά καθεστώτα της μεσοπολεμικής Eυρώπης (1917-1939). Ακολουθούν προτεινόμενες ερωτήσεις και δραστηριότητες. Οι εκπαιδευτικοί καλούνται να εντάξουν, κατά την κρίση τους, τον πίνακα στη διδασκαλία της σύγχρονης ευρωπαϊκής ιστορίας λαμβάνοντας υπόψη τους την προτεινόμενη βιβλιογραφία του ΕΚΕΒΙ.

Πηγή: Εθνικό Κέντρο Βιβλίου

 

Κατεβάστε το κείμενο

Σχολιάστε