Ένα παιδί χωρίς θάρρος είναι σαν έναν ουρανό χωρίς αστέρια.

 

 

Η δραστηριότητα έχει στόχο να ανοίξει τη συζήτηση για τη Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Παιδιού θίγοντας ζητήματα όπως τα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα και τα ειδικά δικαιώματα του παιδιού στο πλαίσιο της σύμβασης, οι υποχρεώσεις και οι ευθύνες στο πλαίσιο της σύμβασης, καθώς και οι τρόποι διεκδίκησης αυτών των δικαιωμάτων. Σχετιζόμενα δικαιώματα: το δικαίωμα να ξέρεις την οικογένειά σου και να ζεις με αυτήν, το δικαίωμα στην προστασία από την οικονομική εκμετάλλευση, το δικαίωμα ειδικής μεταχείρισης στο δικαστήριο. Η δραστηριότητα επιδιώκει να αναπτύξει τις δεξιότητες κριτικής θεώρησης των πληροφοριών και συσχέτισής τους με την καθημερινή εμπειρία και να ενθαρρύνει την πρακτική της αλληλεγγύης, της δικαιοσύνης και  της ισότητας.

Κατεβάστε τη δραστηριότητα εδώ.

Πηγή: Συμβούλιο της Ευρώπης, Compass. Ένα εγχειρίδιο εκπαίδευσης στα ανθρώπινα δικαιώματα για νέους/νέες, Θεσσαλονίκη 2010 (προσβάσιμη εδώ).

Σχολιάστε