Η δραστηριότητα «Δικαιώματα και υποχρεώσεις» έχει ως βασικό αντικείμενο την έννοια της προσωπικής ευθύνης. Στόχος της είναι να κατανοήσουν οι μαθητές και οι μαθήτριες την άρρηκτη σύνδεση μεταξύ δικαιωμάτων και υποχρεώσεων.
Τα παιδιά, αφού χωριστούν σε ζευγάρια, πρέπει να σκεφτούν και να καταγράψουν βασικά δικαιώματα που έχουν στο σπίτι και στο σχολείο. Στη συνέχεια, αφού ανταλλάξουν τις λίστες στις οποίες κατέληξαν, καλούνται να σκεφτούν ποιες υποχρεώσεις απορρέουν από τα δικαιώματα που έχουν μπροστά τους. Είναι μια σύντομη δραστηριότητα ταξινόμησης και αξιολόγησης των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων που ακολουθείται από συζήτηση με στόχο την αποσαφήνιση ότι δικαιώματα και υποχρεώσεις έχουν κοινό υπόβαθρο.

Για να κατεβάσετε τη συγκεκριμένη δραστηριότητα πατήστε εδώ.

Ολόκληρο το εγχειρίδιο για τα ανθρώπινα δικαιώματα μπορείτε να το κατεβάσετε εδώ.

Πηγή: Διεθνής Αμνηστία, Ένα Εγχειρίδιο για να αρχίσετε την Εκπαίδευση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, Λονδίνο, Αύγουστος 1996

Σχολιάστε