Ένα σύντομο και περιεκτικό κείμενο που εξηγεί τι είναι, πώς προκύπτουν και πώς λειτουργούν οι διακρίσεις, απαραίτητο για τον/την εκπαιδευτικό που θέλει να δουλέψει αυτό το θέμα στην τάξη. Εξηγεί πώς οι διακρίσεις αποτελούν κατάφωρη παραβίαση του δικαιώματος της ισότητας και οδηγούν σε αποκλεισμούς έχοντας δυσμενείς συνέπειες τόσο για τα άτομα που τις υφίστανται όσο και για την ευρύτερη κοινότητα. Αναφέρει ακόμα τη θέσπιση θετικών δράσεων ή διακρίσεων για ομάδες που υφίστανται αρνητικές διακρίσεις, ως μια προσπάθεια επίτευξης της ισότητας. Αναλύονται και αναπτύσσονται οι συνήθεις αιτίες διακρίσεων και παραδείγματα από την ευρωπαική ιστορία και τη σύγχρονη πραγματικότητα: η φυλή (με μια πολύ σύντομη και κατανοητή ανάλυση του ρατσισμού), η ξενοφοβία, τα φύλα, η θρησκεία, οι σεξουαλικές προτιμήσεις, η αναπηρία. Το κείμενο περιέχει ερωτήσεις που βοηθούν τον/την εκπαιδευτικό να κατανοήσει τη δική του οπτική και εμπειρία σχετικά με τις διακρίσεις, να τοποθετήσει το θέμα σε τοπικό επίπεδο και που ταυτόχρονα προσφέρονται και για περαιτέρω διερεύνηση, συζήτηση ή εργασία από τους μαθητές και τις μαθήτριες.

Πηγή: Συμβούλιο της Ευρώπης, Μικρή πυξίδα. Compasito. Εγχειρίδιο εκπαίδευσης στα ανθρώπινα δικαιώματα για παιδιά, Λευκωσία 2012 (προσβάσιμη εδώ).

Κατεβάστε το κείμενο

Σχολιάστε