Το κείμενο αναλύει τη σχέση μεταξύ δημοκρατίας, συμμετοχής, ελευθερίας έκφρασης, δημοκρατικού διαλόγου και ρητορικής μίσους. Εξετάζει τη συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων και τη διακυβέρνηση στο πλαίσιο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Μιλά για τις ευθύνες που φέρει το δημοκρατικό πολίτευμα, την ανάγκη της συμμετοχής των πολιτών και της έγκαιρης και έγκυρης ενημέρωσής τους για τα ζητήματα διακυβέρνησης και τέλος για την ανάγκη ανεκτικότητας απέναντι σε αποφάσεις οι οποίες δεν μας εκφράζουν. Γίνεται εκτενής αναφορά στη διακυβέρνηση του διαδικτύου, στο έργο του Συμβουλίου της Ευρώπης σε σχέση με το διαδίκτυο, στον ρόλο των χρηστών και τους τρόπους συμπεριφοράς για την καλύτερη και δημοκρατικότερη διακυβέρνηση στο διαδίκτυο.

Πηγή: Συμβούλιο της Ευρώπης, Σύνδεσμοι. Ένα εγχειρίδιο για την καταπολέμηση της ρητορικής μίσους στο διαδίκτυο μέσα από την εκπαίδευση στα ανθρώπινα δικαιώματα, Αθήνα 2015 (προσβάσιμη εδώ).

Κατεβάστε το κείμενο

Σχολιάστε