Εργαστήριο που στόχο έχει την κατανόηση της διαφορετικότητας, την αποδοχή των ξεχωριστών χαρακτηριστικών μεταξύ των μαθητών και των μαθητριών αλλά και την καλλιέργεια της δυνατότητας να χρησιμοποιούν τα διαφορετικά τους στοιχεία με τρόπο που να προωθεί τη συνύπαρξη και την ομαδική δημιουργία. Μέσα από την παρατήρηση, τη συζήτηση αλλά και την παρακολούθηση ταινίας με περιεχόμενο τη ζωή παιδιών σε άλλη χώρα, ενισχύεται η ευαισθητοποίηση και η παιδεία των μαθητών και των μαθητριών σε θέματα διαφορετικότητας, που αποτελούν σημαντικές συνιστώσες της αντιμετώπισης και της πρόληψης του φαινόμενου του εκφοβισμού και της βίας στο σχολείο.

Κατεβάστε τη δραστηριότητα εδώ.

Πηγή: Γ. Τσιάντης (επιμ.), Δραστηριότητες στην τάξη για την πρόληψη του εκφοβισμού και της βίας μεταξύ των μαθητών. Εγχειρίδιο εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, ΕΨΥΠΕ – Εταιρεία Ψυχοκοινωνικής Υγείας του Παιδιού και του Εφήβου, Αθήνα 2010 (προσβάσιμη εδώ).

Σχολιάστε