Ίση αμοιβή για ίδια εργασία!

 

 

Πρόκειται για μια προσομοίωση που φέρνει τους μαθητές και τις μαθήτριες αντιμέτωπους και αντιμέτωπες με την πραγματικότητα της αγοράς εργασίας. Θίγει ζητήματα όπως η διαφορετική αμοιβή που συχνά καταβάλλεται για την ίδια εργασία, τις διακρίσεις στον εργασιακό χώρο, την πολιτική της χαμηλής αμοιβής για τους νέους εργαζόμενους και τις νέες εργαζόμενες. Σχετιζόμενα δικαιώματα: το δικαίωμα στη δίκαιη αμοιβή, το δικαίωμα στην ίδια εργασία και στην ίδια αμοιβή, το δικαίωμα να μην υφίσταται κανείς και καμία διακρίσεις λόγω της ηλικίας και του φύλου του/της. Στόχος της δραστηριότητας είναι να προωθήσει την αλληλεγγύη, την ισότητα και τη δικαιοσύνη.

Κατεβάστε τη δραστηριότητα εδώ.

Πηγή: Συμβούλιο της Ευρώπης, Compass. Ένα εγχειρίδιο εκπαίδευσης στα ανθρώπινα δικαιώματα για νέους/νέες, Θεσσαλονίκη 2010 (προσβάσιμη εδώ).

Σχολιάστε