Δραστηριότητα για την εξερεύνηση των έμφυλων ρόλων και των στερεοτύπων. Στόχος είναι η καλλιέργεια ενσυναίσθησης και η σύνδεση της ζωής με την έννοια της ισότητας. Τα παιδιά καλούνται να τοποθετηθούν στον χώρο ανάλογα με το ποσοστό ισότητας που πιστεύουν οτί υπάρχει μεταξύ γυναικών και ανδρών στην κοινωνία μας. Καλούνται έπειτα να επιχειρηματολογήσουν και να συζητήσουν σε ομάδες για το θέμα. Μπορεί να ενσωματωθεί σε μάθημα καλλιτεχνικών εάν προστεθεί κάποια εικαστική απεικόνιση του σχετικού προβληματισμού.

Κατεβάστε τη δραστηριότητα εδώ.

Πηγή: H.R. Edu Services, Human Rights and Education Network, Διαμεσολάβηση συνομηλίκων για την επίλυση των συγκρούσεων στα σχολεία. Εγχειρίδιο για εκπαιδευτικούς και εκπαιδευτές νέων και ενηλίκων, Λεμεσός 2007 (προσβάσιμη εδώ).

Σχολιάστε