Μια πρακτική δραστηριότητα για να ενθαρρύνει την ενσυναίσθηση απέναντι σε άτομα με αναπηρίες. Μερικά από τα θέματα που θίγονται είναι οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα άτομα με αναπηρίες στην ενσωμάτωσή τους στην κοινωνία και η αποδοχή των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρίες ως ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Σχετιζόμενα δικαιώματα: το δικαίωμα να μη δεχόμαστε διακρίσεις, η ισότητα στην αξιοπρέπεια και στα δικαιώματα, το δικαίωμα στην κοινωνική ασφάλιση. Η εργασία επιδιώκει να συμβάλει ώστε να αναπτυχθεί η γνώση και οι δεξιότητες των μαθητών και των μαθητριών με σκοπό να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των ατόμων με αναπηρίες.

Κατεβάστε τη δραστηριότητα εδώ.

Πηγή: Συμβούλιο της Ευρώπης, Compass. Ένα εγχειρίδιο εκπαίδευσης στα ανθρώπινα δικαιώματα για νέους/νέες, Θεσσαλονίκη 2010 (προσβάσιμη εδώ).

Σχολιάστε