Η δραστηριότητα «Μεγάλοι άνθρωποι – Μικροί άνθρωποι» καταδεικνύει ότι τα κείμενα για τα ανθρώπινα δικαιώματα έχουν συνταχθεί πιο πρόσφατα από ό,τι φανταζόμαστε και ότι, κατά το παρελθόν, ευάλωτες ομάδες, όπως είναι και τα παιδιά, δεν απολάμβαναν τα ανθρώπινα δικαιώματα όπως ορίζονται σήμερα.

Με συνεντεύξεις σε μεγαλύτερους ανθρώπους, οι οποίοι μπορούν να προσκληθούν στο σχολείο για τον σκοπό αυτό, τα παιδιά θα μπορέσουν να αντιληφθούν τις ουσιαστικές διαφορές που υπάρχουν στο πεδίο των δικαιωμάτων σε σχέση με το παρελθόν και τις καταστάσεις που βίωσαν οι γονείς τους και οι παππούδες τους.

Για να κατεβάσετε τη συγκεκριμένη δραστηριότητα πατήστε εδώ.

Ολόκληρο το εγχειρίδιο για τα ανθρώπινα δικαιώματα μπορείτε να το κατεβάσετε εδώ.

Πηγή: Διεθνής Αμνηστία, Ένα Εγχειρίδιο για να αρχίσετε την Εκπαίδευση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, Λονδίνο, Αύγουστος 1996

Σχολιάστε