Το κείμενο περιγράφει συνοπτικά το σύνολο των δράσεων του Συμβουλίου της Ευρώπης ενάντια στη ρητορική μίσους στο διαδίκτυο, καθώς και τα αντίστοιχα νομικά και πολιτικά εργαλεία. Προτείνει εκπαιδευτικά προγράμματα από διάφορους φορείς, ενώ παραθέτει και κατάλογο πηγών-εργαλείων ενάντια στη ρητορική μίσους στο διαδίκτυο. Στο παράρτημα βρίσκουμε την Οικουμενική Διακήρυξη για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (απλουστευμένη εκδοχή επιλεγμένων άρθρων).

Πηγή: Συμβούλιο της Ευρώπης, Σύνδεσμοι. Ένα εγχειρίδιο για την καταπολέμηση της ρητορικής μίσους στο διαδίκτυο μέσα από την εκπαίδευση στα ανθρώπινα δικαιώματα, Αθήνα 2015 (προσβάσιμη εδώ).

Κατεβάστε το κείμενο

Σχολιάστε