Οι μαθητές και οι μαθήτριες εντοπίζουν πιθανούς φραγμούς που τους/τις εμποδίζουν να αντιταχθούν στην έμφυλη βία και αναζητούν τρόπους αντίδρασης σε τέτοιου είδους περιστατικά.

Κατεβάστε τη δραστηριότητα εδώ.

Πηγή: Α. Πάνα /  Σ. Λέστα, Youth4Youth. Εκπαιδευτικό εγχειρίδιο για ενδυνάμωση των νέων για την πρόληψη της έμφυλης βίας μέσω αλληλοδιδακτικής προσέγγισης, Μεσογειακό Ινστιτούτο Μελετών Κοινωνικού Φύλου, Λευκωσία 2012 (προσβάσιμη εδώ).

Σχολιάστε